02 2018 Lipiec

Reorganizacja poradni

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 Poradnia dla Kobiet znajdująca się dotychczas w Przychodni na ul. Zachodniej 27 zostaje przeniesiona do Przychodni na ul. Na Kozłówce 29, natomiast Poradnia dla Kobiet z Przychodni na ul. Wysłouchów 43 znajdować się będzie w Przychodni na ul. Niemcewicza 7.

Z dniem 1 lipca 2018 roku zaprzestajemy udzielania świadczeń medycznych w Poradni Lekarza Rodzinnego przy ul. Bojki 1

29 2018 Czerwiec

Program POZ plus

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS. Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to:

 • poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie POZ ma na celu stopniowe tworzenie systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych, kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych. System taki będzie lepiej dostosowany do obecnej sytuacji w środowisku opieki zdrowotnej i procesów demograficznych.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków europejskich w ramach POZ PLUS będzie obejmowało:

 • wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 • zarządzanie/koordynowanie opieką.

Świadczenia finansowane ze środków właściwego Oddziału wojewódzkiego NFZ obejmują program zarządzania chorobą (disease –management – DMP) w 11 chorobach przewlekłych.

Jest realizowany w oparciu o ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego opracowane na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (w uzgodnieniu z przedstawicielami towarzystw medycznych i konsultacją z lekarzami praktykami, pielęgniarkami oraz zarządzającymi podmiotami leczniczymi na poziomie POZ, AOS).

W ramach projektu zostanie utworzona Platforma, która będzie służyła m.in. do gromadzenia i analizowania danych związanych z bieżącą realizacją świadczeń, wymiany wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami pilotażu. Będzie również narzędziem wsparcia dla pacjenta.

Na platformie znajdą się materiały edukacyjne dla personelu świadczeniodawców i pacjentów, planowane do przygotowania w ramach projektu:

 • Szkolenia e-learningowe i blended learning
 • Publikacje edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej w formie elektronicznej
 • Aplikacje edukacyjne, w tym mobilne
 • Filmy edukacyjne z zakresu m.in. organizacji pracy przychodni i komunikacji z pacjentem

Bieżąco będzie prowadzony monitoring i ewaluacja w celu weryfikacji skuteczności realizacji przyjętych założeń modelu oraz monitorowanie jakości, dotyczące m.in. zadowolenia pacjentów. Zaplanowano również szkolenia dla podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie z zakresu opieki koordynowanej w ramach POZ.

Monitorowanie jakości opieki będzie jednym z najważniejszym elementów opieki koordynowanej, a w przypadku pilotażu jest elementem niezbędnym do oceny jego efektów oraz stopnia osiągnięcia rezultatów. Kontrola jakości będzie odbywać się na poziomie samego projektu OOK, jak i świadczeniodawców i będzie dotyczyć m.in. zadowolenia pacjentów z uzyskanej usługi skoordynowanej, efektywności działań profilaktycznych.

Wsparcia merytorycznego i analitycznego w procesie monitoringu będzie udzielał Bank Światowy, którego zadaniem będzie m.in. dokonywanie ewaluacji osiągania wartości referencyjnych i celów założonego pilotażu, regularne działania informacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności realizacji założonych celów pilotażu, analiza ex-ante i ex-post organizacji przystępujących do programu, analiza konsultacji ze specjalistami i telekonsultacji.

Źródło: akademia.nfz.gov.pl

28 2018 Czerwiec

Edukacja przedporodowa - zmiana lokalizacji

W związku z planowaną zmianą miejsca wykładów dotyczących edukacji przedporodowej prowadzonych przez położne NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o., które dotychczas odbywały się w placówce przy ul. Bojki 4 informujemy, że w miesiącach od czerwca do sierpnia pacjentki chcące uzyskać informację z wyżej wspomnianego zakresu, proszone są o kontakt z położną za pośrednictwem placówki w jakiej została złożona deklaracja.

28 2018 Czerwiec

Poradnia ginekologiczna - zmiana lokalizacji

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 Poradnia dla Kobiet znajdująca się dotychczas w Przychodni na ul. Zachodniej 27 zostaje przeniesiona do Przychodni na ul. Na Kozłówce 29, natomiast Poradnia dla Kobiet z Przychodni na ul. Wysłouchów 43 znajdować się będzie w Przychodni na ul. Niemcewicza 7.

31 2017 Sierpień

Szkoła Rodzenia (Przychodnia przy ul. Bojki 4) - Rozpoczęcie prelekcji

Serdecznie zapraszamy na zajęcia Szkoły Rodzenia! Pierwsza prelekcja będzie miała miejsce już 5 września. Zarejestrować się można dzwoniąc na numer 12 657 35 41 oraz 12 265 49 99.

26 2017 Czerwiec

Szkoły Rodzenia (Przychodnia przy ul. Bojki 4)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na czas wakacji zajęcia Szkoły Rodzenia (Przychodnia przy ul. Bojki 4) zostają zawieszone. Zapraszamy od września!

31 2017 Marzec

Laboratorium Centralne - płatności bezgotówkowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 03.04.2017 w Laboratorium Centralnym (Przychodnia Stare Podgórze, ul. Kutrzeby 4) istnieje możliwość dokonania płatności kartą za badania laboratoryjne.

10 2017 Styczeń

Udostępnienie dokumentacji medycznej - Komunikat

Szanowni Państwo,

NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2017 r. obowiązują zmodyfikowane zasady udostępniania dokumentacji medycznej. Więcej informacji w załącznikach i w naszych placówkach.

Zarządzenie 16-2016 w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa nr 16/2016
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezesa nr 16/2016
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezesa nr 16/2016

30 2016 Wrzesień

Ogłoszenie o zamówieniu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że prowadzimy zbieranie ofert związanych z wykonaniem usług remontowo-budowlanych, w następujących lokalizacjach:

 • ul. Miłkowskiego 19
 • ul. Szwedzka 27

Szczegóły w pliku pdf Ogłoszenie remontowe 2016/09
Zapraszamy do negocjacji.

28 2016 Kwiecień

Pracownia EEG

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nowo otwartej pracowni EEG w Przychodni BOREK FAŁĘCKI przy ul. Niemcewicza 7. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 12 656 33 05

06 2016 Kwiecień

Przeniesienie pracowni USG

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2016 roku nie będzie możliwości wykonania badań USG w następujących placówkach:
Przychodnia Borek Fałęcki, ul. Niemcewicza 7,
Przychodnia Wola Duchacka, ul. Białoruska 15,
Przychodnia Kurdwanów, ul. Wysłouchów 43.

Zapraszamy do korzystania z badań USG w pozostałych naszych placówkach tj.:
Przychodnia Dębniki, ul. Szwedzka 27,
Przychodnia Kozłówek, ul. Na Kozłówce 29,
Przychodnia Ruczaj-Zachodnia, ul. Zachodnia 27.

18 2016 Marzec

Przeniesienie poradni neurologicznej

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016 r.Poradnia Neurologiczna w Przychodni Wola Duchacka przy ul. Białoruskiej 15 zaprzestaje udzielania świadczeń. Poradnia Neurologiczna zostaje przeniesiona do Przychodni Borek Fałęcki przy ul. Niemcewicza 7.

18 2016 Styczeń

Karta stałego pacjenta

Informujemy, iż w punktach pobrań NZOZ Kraków-Południe można bezpłatnie otrzymaćKartę Stałego Pacjenta, która umożliwia sprawdzanie wyników badań online oraz upoważnia do korzystania z aktualnych rabatów. Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w punktach pobrań bądź w Laboratorium Centralnym Przychodni Stare Podgórze ul. Kutrzeby 4 w Krakowie.

1 2015 Grudzień

Badanie USG w Przychodni Na Kozłówce

Od 1 grudnia 2015 roku Poradnia dla Kobiet działająca w Przychodni Na Kozłówce (ul. Na Kozłówce 29) prowadzi badanie usg ginekologiczne oraz położnicze - do 10 tygodnia ciąży. Informacje o godzinach pracy oraz kontakt do poradni znajdzie Państwo tutaj - www.nzozkp.pl/kontakt_usg

16 2015 Listopad

Badanie fiberoskopem – w poradni laryngologicznej przy ulicy gen. Kutrzeby 4.

Informujemy, że od dnia 19 listopada 2015 roku Poradnia Laryngologiczna zlokalizowana w Przychodni Stare Podgórze (ul. Kutrzeby 4 w Krakowie) wykonuje pełnopłatne badanie fiberoskopem – w każdy czwartek od godziny 12.00. Promocyjna cena dla naszych pacjentów wynosi 100 złotych.

Fiberskopia to najnowocześniejsza metoda badania górnych dróg oddechowych dająca możliwość postawienia precyzyjnej diagnozy laryngologicznej oraz dobrania adekwatnej do schorzenia terapii. Badanie polega na wprowadzeniu cienkiego oraz giętkiego endoskopu zakończonego kamerą do jamy nosowo- gardłowej pacjenta i jest bezbolesne.

Przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury lekarz jest w stanie zobaczyć oraz poddać obserwacji trudno dostępne miejsca oraz zmiany, które w przypadku tradycyjnych metod badania mogą zostać niezauważone. Całe badanie widoczne jest na ekranie monitora, przez co również pacjent ma możliwość zobaczenia przyczyny swoich dolegliwości.

Wskazania

 • ocena wielkości trzeciego migdałka u dzieci (w zastępstwie prześwietlenia)
 • brak możliwości postawienia wiarygodnej diagnozy w tradycyjnym badaniu laryngologicznym
 • podejrzenie procesu nowotworowego, zwłaszcza w trudnych do oceny lokalizacjach
 • kontrola po leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową
 • nietypowe dolegliwości takie jak uczucie ciała obcego, zaburzenia połykania, uczucie przeszkody, przewlekłe dolegliwości bólowe w obrębie gardła.

2 2015 Sirpień

Do 31.11.2015 badania w kierunku boreliozy 20% taniej

Borelioza, inaczej choroba z Lyme, to choroba odkleszczowa, wywołana przez krętki z rodzaju Borrelia. W początkowym etapie choroby zarówno miejsce, jak i najbardziej charakterystyczny jej objaw (rumień wędrujący - występujący w około 30 procentach przypadków)jest ciężko zauważalny. Typowe dla boreliozy symptomy, często przypominające grypę, sprawiają kłopoty z postawieniem prawidłowej diagnozy dlatego też wykonuje się specjalistyczne testy diagnostyczne. Zapraszamy do skorzystania z badania w atrakcyjnej cenie.
Promocja dotyczy badań przesiewowych (diagnostyki pierwszego rzutu IGG, IGM.)

23 2015 Marzec

Bezpłatne badanie kolposkopowe w ramach umowy z NFZ

Kolposkopia to proste badanie, które pozwala wykryć przedkliniczne postaci raka szyjki macicy. Kolposkopia to badanie wykonywane przy użyciu kolposkopu polegające na wnikliwej obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału, pochwy oraz sromu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

W okresie kilku dni przed badaniem nie powinno się współżyć, dokonywać irygacji pochwy ani poddawać się badaniu ginekologicznemu, gdyż może to mieć znaczący wpływ na wynik badania. Badania nie wykonuje się w czasie krwawienia miesiączkowego.

Badania wykonuje

dr n. med. Wiktor Szatkowski
w Przychodni Stare Podgórze
ul. Kutrzeby 4, Kraków

Rejestracja pod numerem:
Przychodnia 12 656 16 33
Infolinia 12 265 49 04

12 2015 Maj

Darmowe kursy przedporodowe dla przyszłych rodziców

Od 18 listopada 2014 roku zapraszamy przyszłych rodziców na spotkania edukacyjne o tematyce okołoporodowej,karmieniu piersią i pielęgnacji noworodka. Spotkania realizowane są w ramach umowy z NFZ dla pacjentek zadeklarowanych do położnej POZ NZOZ Kraków - Południe Sp. z o.o. Jeśli nie posiadasz jeszcze deklaracji do naszej położnej, odwiedź najbliższą placówkę lub poproś położną przed spotkaniem o deklarację wyboru położnej.

Czytaj więcej
11 2015 Marzec

W każdą sobotę badania laboratoryjne 10% taniej i bez kolejek!

Informujemy, że istnieje możliwość wykonywania badań laboratoryjnych pełnopłatnych

w SOBOTĘ i NIEDZIELĘ w godzinach 9:00 – 12:00 10% taniej
w Laboratorium Centralnym NZOZ Kraków-Południe
ul. Kutrzeby 4, tel.: 12 656 34 00

BADANIA WYKONYWANE SĄ WYŁĄCZNIE PEŁNOPŁATNIE

11 2015 Luty

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zleć nam wykonanie karty grupy krwi

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zleć nam badanie grupy krwi. Zakupując kartę informacyjną o własnej grupie krwi umożliwisz personelowi medycznemu szybką identyfikację Twojej grupy krwi w sytuacjach narażenia zdrowia.

09 2015 Luty

Skorzystaj z przygotowanych pakietów badań na różne sytuację i zaoszczędź.

W pakiecie taniej... Wybierz pakiet badań a zapłacisz mniej. Dostępne pakiety: podstawowy, przed zabiegiem, hormony dla kobiet, reumatologiczny, wątrobowy, funkcji nerek, funkcji tarczycy oraz lipidowy Czytaj więcej