Informacje

Kontrola jakości

Laboratorium posiada certyfikaty uczestnictwa w ogólnopolskich oraz międzynarodowych sprawdzianach wyników.