• Young-attractive-man-710400

FE Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy do uczestnictwa w BEZPŁATNYM programie POZ PLUS !!

Udzielanie świadczeń w ramach POZ PLUS obejmuje:

wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych - wywiad medyczny, badanie fizykalne, badania diagnostyczne, pogłębione bilanse zdrowotne dla pacjentów z grup ryzyka

zarządzanie/koordynowanie procesem leczniczym pacjent objęty jest opieką ściśle współpracującego ze sobą zespołu POZ (lekarz, pielęgniarka), lekarzy specjalistów oraz koordynatorów którzy zarządzają kalendarzem wizyt oraz badań.

prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej konsultacje ze specjalistami, dostęp do platformy internetowej zawierającej materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz aplikacje edukacyjne.

POZ PLUS to również Program Zarządzania Chorobą (DMP) do którego ścieżki postępowania diagnostycznego zostały opracowane przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Choroby objęte Programem:

 1. cukrzyca typu drugiego
 2. nadciśnienie tętnicze samoistne
 3. przewlekła choroba wieńcowa
 4. utrwalone migotanie przedsionków
 5. przewlekła niewydolność serca
 6. astma oskrzelowa
 7. POCHP
 8. niedoczynność tarczycy
 9. wole miąższowe i guzowate tarczycy
 10. choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych
 11. zespoły bólowe kręgosłupa

Ze świadczeń mogą skorzystać:

Pacjenci między 20 a 65 rokiem życia, którzy mają złożoną deklarację wyboru do lekarza POZ w Przychodni Ruczaj Zachodnia (ul. Zachodnia 27) oraz nie mają zdiagnozowanej jednej z 11 chorób przewlekłych wymienionych powyżej.

Skontaktuj się z koordynatorem, uzyskaj więcej informacji i zapisz się już dziś na bilans!

poniedziałek - piątek 08.00 - 18.00

tel. 507 751 122,
797 680 909,
797 681 004

W Przychodni Ruczaj Zachodnia NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o. realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS. Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17. Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS czyli stopniowe tworzenie systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych, kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych. System taki będzie lepiej dostosowany do obecnej sytuacji w środowisku opieki zdrowotnej i procesów demograficznych.