Informacje

Punkty pobrań

Punkt pobrań materiału przy ulicy Kutrzeby wyposażony jest w specjalne stanowisko do pobierania krwi od małych dzieci i niemowląt.