Informacje

Punkty pobrań

Punkt pobrań materiału przy ulicy Kutrzeby wyposażony jest w specjalne stanowisko do pobierania krwi od małych dzieci i niemowląt. Personel jest przeszkolony do pracy z najmłodszymi pacjentami. Przeważającą ilość badań analitycznych można wykonać w naszym laboratorium przy użyciu tzw. mikrometody, pozwalającej na pobranie niewielkich ilości krwi poprzez nakłucie opuszki palca.

Materiały do badań pobierane są bezpośrednio w naszych przychodniach. Zobacz gdzie znajdziesz punkt pobrań.

Odbiór wyników w tym samym dniu od 16:00 w przychodni przy ul. Kutrzeby 4 lub w dniu następnym od godziny 9:00 w miejscu pobrania materiału.