Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków - Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szwedzka 27, 30-315, zwana dalej Spółką,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rejestracji terminów udzielenia świadczeń medycznych oraz ochrony Pani/Pana zdrowia przez Spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne,
wysyłając dane za pomocą powyższych formularzy, akceptuje Pani/Pan te postanowienia.