Pracownie diagnostyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne

Laboratorium Centralne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną umożliwiającą wykonywanie szerokiego zakresu badań z:

 • hematologii
 • koagulologii
 • biochemii
 • immunochemii
 • analityki
 • serologii
 • mikrobiologii i parazytologii

Wykonujemy oznaczenie grupy krwi i wydajemy "Karty identyfikacyjne grupy krwi" pozwalające uniknąć uciążliwego oznaczania grupy krwi przy każdym zabiegu planowym.

Badania wykonywane są przez wysokokwalifikowany personel (specjalizacje z zakresu analityki, uprawnienia z zakresu serologii). Wyniki badań autoryzowane są przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych.

Laboratorium posiada certyfikaty uczestnictwa w ogólnopolskich oraz międzynarodowych sprawdzianach wyników.

Punkt pobrań materiału przy ulicy Kutrzeby wyposażony jest w specjalne stanowisko do pobierania krwi od małych dzieci i niemowląt. Personel jest przeszkolony do pracy z najmłodszymi pacjentami. Przeważającą ilość badań analitycznych można wykonać w naszym laboratorium przy użyciu tzw. mikrometody, pozwalającej na pobranie niewielkich ilości krwi poprzez nakłucie opuszki palca.

Materiały do badań pobierane są bezpośrednio w naszych przychodniach. Zobacz gdzie znajdziesz punkt pobrań kliknij tutaj.

Strona główna Laboratorium medycznego, cennik, kontakt, zakres badań:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Pracownia mikrobiologii i parazytologii

Pracownia Mikrobiologii i Parazytologii działająca przy Centralnym Laboratorium Medycznym NZOZ Kraków - Południe oferuje wykonanie badań takich jak: wymaz gardła, wymaz migdałków, wymaz nosa, wymaz ucha, wymaz jamy ustnej, wymaz z worka spojówkowego oka, wymaz ze zmiany skórnej, wymaz z języka, wymaz z napletka, wymaz z ran, czyraków, odleżyn, owrzodzeń, odbytu, wymaz z dróg rodnych w kierunku bakterii tlenowych, Gardnerella vag., grzybów drożdżopodobnych, ocena czystości pochwy – wg. Kuczyńskiej, wymaz z dróg rodnych w kierunku GBS, wymaz z odbytu w kierunku GBS, posiew moczu, posiew nasienia, posiew plwociny, badanie kału.

Oferujemy szeroki zakres badań w konkurencyjnych cenach, dodatkowo zapewniamy własny transport materiałów bezpośrednio z punktów pobrań, znajdujących się na terenie Krakowa, dzięki czemu pobrane próbki trafiają do laboratorium w możliwe najkrótszym czasie. Oczekiwanie na wyniki wiąże się wyłącznie ze specyfiką przeprowadzanych analiz i wynosi od 4 do 7 dni. Materiały do badań pobierane są bezpośrednio w naszych przychodniach.

W punktach pobrań przyjmujemy materiały do badań takich jak: mocz - badanie bakteriologiczne i mykologiczne, kał - badanie w kierunku pasożytów, krew utajona, lamblie, badanie ogólne, resztki pokarmowe, posiew, mykologiczne, SS. Pozostałe badania pobierane są wyłącznie w pracowni mikrobiologicznej w Przychodni przy ul. Szwedzkiej 27 gabinet nr 3 (parter). Zobacz gdzie znajdziesz punkt pobrań kliknij tutaj..

Strona główna Pracowni Mikrobiologii i Parazytologii, cennik, kontakt, zakres badań:

Pracownia Mikrobiologii i Parazytologii
Pracownia RTG i mammografii
Oferujemy nowoczesną diagnostykę rentgenowską w pełnym zakresie zdjęć ogólnych (z wyjątkiem zdjęć wymagających podania kontrastu) w tym:

 • zdjęcia klatki piersiowej
 • zdjęcia kostne
 • zdjęcia całego kręgosłupa

Pracownia Diagnostyki Radiologicznej spełnia polskie oraz europejskie normy jakości. Naszym celem jest dostarczenie Pacjentom oraz lekarzom wysokiej jakości zdjęć RTG przy równoczesnym zachowaniu restrykcyjnych zasad ochrony radiologicznej badanych osób. W Pracowni RTG wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2008 w celu ciągłego doskonalenia wykonywanych usług oraz ISO 14001:2004.

W Pracowni RTG, ul. Szwedzka 27 wykonujemy także zdjęcia mammograficzne nowoczesnym aparatem MAMMOMAT 3000 NOVA firmy SIEMENS.

Uwaga

Badania RTG wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej pacjenta

Strona główna Pracownia RTG i Mammografii, cennik, kontakt, zakres badań:

Pracownia RTG i Mammografii
Pracownie spirometryczne

Na zlecenie lekarza w gabinecie spirometrii mogą Państwo wykonać badanie spirometryczne.

Pracownie spirometryczne umiejscowione są przy poradniach gruźlicy i chorób płuc. W przypadku skrajnie złego wyniku gwarantujemy konsultacje lekarską bez kolejki.

Kontakty do poszczególnych pracowni spirometrycznych:

KONTAKT

Strona główna Pracownia Spirometrii:

Pracownia Spirometrii
Pracownia EKG

Na zlecenie lekarza POZ w każdym gabinecie zabiegowym w Naszych placówkach mogą Państwo wykonać badanie EKG.

EKG czyli Elektrokardiogram jest badaniem najczęściej wykonywanym u pacjentów z podejrzeniem choroby serca. Badanie to jest nieinwazyjne i bezbolesne, nie powoduje żadnego ryzyka dla badanego pacjenta. Do tego badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie.

Badanie to polega na zarejestrowaniu elektrycznej aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Pozwala ocenić rytm i częstość pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcz mięśni może powodować zaburzenia zapisu. Wynik podawany jest w postaci graficznego wykresu, który następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut.

Strona główna Pracownia EKG:

Pracownia EKG
Pracownia USG
Pracownia USG oferuje wykonanie badań:

 • USG jamy brzusznej
 • USG sutka
 • USG dopochwowe
 • USG położnicze
 • USG ślinianek, węzłów chłonnych
 • USG tarczycy
 • BAC

Strona główna Pracownia USG cena badań, zakres badań:

Pracownia USG
Pracownia mammotomii

Mamotomia czyli inaczej biopsja gruboigłowa to obecnie najnowocześniejsza metoda diagnozowania guzów umiejscowionych w piersi. Pozwala ona w sposób minimalnie inwazyjny pobrać wycinki z podejrzanych zmian, a w konkretnych przypadkach umożliwia usunięcie zmian łagodnych. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą USG. Badanie zalecane jest pacjentkom, które podczas samokontrolnego badania piersi wyczuły niepokojąca zmianę bądź lekarz pierwszego kontaktu zalecił dalszą diagnostykę zmian.

Aby wykonać badanie zainteresowane osoby powinny zgłosić się do Poradni Onkologicznej NZOZ Kraków-Południe (ul. Szwedzka 27 w Krakowie) w której po konsultacji z lekarzem onkologiem zostanie podjęta decyzja o pogłębionej diagnostyce obrazowej.

Przypominamy, że do poradni onkologicznej nie jest wymagane skierowanie!